מורשתה של חברה נוצרת ומתגבשת מדי יום.

במדור זה נציג בפניכם אירועים "חמים מן התנור" שבעתיד יהפכו להיות לחלק מדפי המורשת של החברה.

נסקור כאן אירועים אלו על פי חודשי השנה, כמפורט בתפריט הצד.