מידעון מאי 1 דבר המנכל.jpg  מידעון מאי 2 דבר המנכל ב1.JPG 
מידעון מאי 2 דבר המנכל ב2.JPG 
 
 מידעון מאי 3 שיווק ומכירות.JPG
מידעון מאי 4 מעירים את השוק ועוד.JPG

מידעון מאי 5 לקוחות ושירות.JPG

מידעון מאי 7 זכיות ופרסים.JPG
מידעון מאי 8 זכיות ופרסים.JPG
מידעון מאי 9 זכיות ופרסים ב.JPG
מידעון מאי 10 נציגויות.JPG
מידעון מאי 11 טכנולוגיות חדשות.JPG
מידעון מאי 12 טכנולוגיות חדשות.JPG

מידעון מאי 13 מטענים.JPG

מידעון מאי 14 מטענים.JPG
מידעון מאי 15 פיתוח ההון האנושי.JPG
מידעון מאי 16 פיתוח ההון האנושי ב.JPG

מידעון מאי 17 אל על הבית שלנו.JPG

מידעון מאי 18 קיר השירות הצבאי.JPG

מידעון מאי 19 מפרגנים לנשים באל על ועוד.JPG

מידעון מאי 20 שרוטונים.JPG

מידעון מאי 21 שרוטונים ב.JPG

מידעון מאי 22 אל על והקהילה.JPG

מידעון מאי 23 אל על והקהילה.JPG
מידעון מאי 24 מצלמים ומשתפים.JPG

מידעון מאי 25 מצלמים ומשתפים ב.JPG