בטאון תחזוקה והנדסה שער 001.jpg

בטאון תחזוקה והנדסה שער 002.jpg
תוטכן ענינים 003.jpg
צילום 004.jpg
דבר הסמנכל 005.jpg
דבר ראשי אגפים 1 006.jpg
דבר ראשי אגפים 2 007.jpg
דבר ראשי אגפים 3 008.jpg
דבר ראשי אגפים 4 009.jpg
דבר ראשי אגפים 5 010.jpg
מה חדש 011.jpg
מה חדש 2 -012.jpg
מתיחת פנים להאנגר ועוד 013.jpg
נפרדים מראשי אגפים 014.jpg
נפרדים מראשי אגפים 2 015.jpg
מצטיידים במטוסי 787 016.jpg
מצטיידים במטוסי 787 2 017.jpg
מערכת מערכות תא נוסעים 018.jpgהמשך בעמוד ספטמבר 2015 ב