מכתב ברכה לדוד רמז מחברת פאן אפריקן על הקמת אל על.jpg