מברק מיאטא בו מובעת ההסכמה לקבל את אל על לשורותיו של
 ארגון חברות התעופה הבינלאומי.
 
IMG.jpg