עתון רשמי מס 41 בו נרשמה אל על כחברה עם הון רשום.jpg
תעודה המקנה לאל על זכות להתחיל בעסקים.jpg