הכין לאתר - אהרון כהן
 
אהרון קר 2 (Small).jpg
אל עלון פברואר  1 1967.jpg
אל עלון פברואר  2 1967 (Medium).jpg

אל עלון פברואר  3 1967 (Medium).jpg
אל עלון פברואר  4 1967 (Medium).jpg
אל עלון פברואר  5 1967 (Medium).jpg

אל עלון פברואר  6 1967 (Medium).jpg

אל עלון פברואר  7 1967 (Medium).jpg
אל עלון פברואר  8 1967 (Medium).jpg

אל עלון פברואר  9 1967 (Medium).jpg

אל עלון פברואר  10 1967 (Medium).jpg