הכין לאתר - אהרון כהן
 
אהרון קר 2 (Small).jpg   
שער ספטמבר 1964 1.jpg
משולחן המנהל הכללי 2.jpg
סיפורי ראשונים 3.jpg

טיסת הנשיא הראשון א 4 (Medium).jpg

טיסת הנשיא הראשון ב 5 (Medium).jpg

פרנקו עובד הנקיון הראשון 6 (Medium).jpg
ריטה הדיילת השניה באל על 7 (Medium).jpg

מראשוני העובדים יוסף רייזמן ודב רפאלוביץ 8 (Medium).jpg

שלמה עפרוני מנהל התחבורה היבשתית ועוד 9.jpgמחלקת המנגנון 10 (Medium).jpg
והשרות לעובד 11 (Medium).jpg
אב ובנו בחברת אל על 12 (Medium).jpg

אב ובנו בחברת אל על ב 13 (Medium).jpg
בין חרטום לזנב 14 (Medium).jpg


מסים ללא ניסים 15 (Medium).jpg
הסיפור המוחזר על בית הדר 16.jpg
הברירה מנהרות 17 (Medium).jpg
סיפור על ששה 18 (Medium).jpg
סיפור על ששה מטוסים 19 (Medium).jpg

מאזן ומטען 20 (Medium).jpg
קורסים 21 (Medium).jpg

ועדות חוגים ספורט 22 (Medium).jpg
ועדות חוגים ספורטי ב 23 (Medium).jpg


סיפור שיקומו של עובד 24.jpg
סיפור הסניפים 25.jpg
סיפור הסניפים ב 26.jpg
סיפור הסניפים ג 27.jpg

המצלמה המעופפת 28.jpg

המצלמה המעופפת 2 29 (Medium).jpg

שנות אל על  30 (Medium).jpg

צוות דיילי המטוס הראשון 31.jpg
בן גוריון ממתין לאחת מטיסות אל על השבות 32.jpg

חניית ביניים בחרטום 33.jpg
המשרד הראשון בלוד 34.jpg

עמוד השער באנגלית נראה כמו ראש הממשלה לוי אשכול 35 (Medium).jpg