החומרים לדף זה הוכנו על ידי אהרון כהן
 
 
דבר המערכת וידיעון מאי 1963 2.jpg
מינויים הצבות ועוד מאי 1963 3.jpg
יאטא מאי 1963 4.jpg
הדיילת מהכרמל ועוד מאי 1963 5.jpg
בראי המצלמה מאי 1963 6.jpg
בראי המצלמה 2 מאי 1963 7.jpg
elalon0563.jpeg