הכין לאתר - אהרון כהן
אהרון קר 2 (Small).jpg

,תוכנית שבע השנים נוב 65 (Medium).jpeg
הביקורת השנתית נוב 65 (Medium).jpeg
על השירות  נוב 65 (Medium).jpeg
על השירות 2 נוב 65.jpeg

בינוי ומשק 1 נובמבר 1965.jpeg
בינוי ומשק 2 נובמבר 1965 (Medium).jpeg
בינוי ומשק 3 נובמבר 1965 (Medium).jpeg

פתיחת מלון הילטון נובמבר 1965 1 (Medium).jpeg
הכר את מבנה החברה (Medium).jpeg