הכין לאתר - אהרון כהן
 
אהרון קר 2 (Small).jpg 

דבר המנכל שלמה להט ספטבר 66 (Medium).jpeg
11 שנה להפלת המטוס בבולגריה ספט 66 (Medium).jpeg
אל על באילת ספטמבר 66 (Medium).jpeg
אל על באילת ספטמבר 2 66 (Medium).jpeg

בינוי מנועים ספטמבר 66 (Medium).jpeg
בינוי מנועים ספטמבר 2  66 (Medium).jpeg
הצבות ומינויים ספטמבר 66 (Medium).jpeg
יאטא ותעריפים של אל על ספטמבר 66 (Medium).jpeg

יאטא ספטמבר 66 (Medium).jpeg
יאטא ספטמבר 2 66 (Medium).jpeg
יאטא ספטמבר 3 66 (Medium).jpeg
קידום מכירות ספטמבר 66 (Medium).jpeg
קידום מכירות ספטמבר 2 66 (Medium).jpeg

שטיין מבד וצבע ספטמבר 66 (Medium).jpeg
שטיין מבד וצבע ספטמבר 2 66 (Medium).jpeg