עתון הדיילים של אל על ינואר 1998  1.jpg
עתון הדיילים דבר המערכת ינואר 1998  2.jpg
עתון הדיילים  ראיון עם המנכל פלדשו ינואר 1998   3.jpg
עתון הדיילים  ראיון עם המנכל פלדשו 2 ינואר 1998 4.jpg
עתון הדיילים  ראיון עם המנכל פלדשו 3 ינואר 1998 5.jpg
עתון הדיילים  ראיון עם המנכל פלדשו 4 ינואר 1998 6.jpg