אל על דף 000 סריקה כריכה קדמית.jpg
אל על דף 0 סריקה כריכה פנימית.jpg
אל על דף 1 סריקה.jpg
תודות ד 2.jpg
הקדמה ד 3.jpg
הקדמה 2 ד 4.jpg
תחת השלטון הבריטי ד 5.jpg
הטיסה הראשונה לפני ההקמה ד 6.jpg
הטיסה הראשונה לפני ההקמה 2 ד 7.jpg
טקס הקמת אל על ד 8.jpg
בשירות ראשי המדינה 9.jpg
מעולה לעולה כוחנו עולה 10.jpg
מעולה לעולה כוחנו עולה 2 ד 11.jpg
המטוס שהופל בבולגריה ד 12.jpg
הבאת אייכמן ד 13.jpg
הבאת אייכמן 2 ד 14.jpg
הבאת אייכמן 3 ד 15.jpg
אל על דף 16 השנים הראשונות.jpg
אל על דף 17 השנים הראשונות 2.jpg
אל על דף 18 השנים הראשונות 3.jpg
אל על דף 19 השנים הראשונות 4.jpg
לוח זמני טיסות 20.jpg
לוח זמני טיסות 2 21.jpg
דף פרטי טיסה לנוסע 22.jpg
בריטניה הענק הלוחש 23.jpg
בריטניה הענק הלוחש 2 24.jpg
אוגדן לנוסע 25.jpg
תוויות והוראות בטיחות 26.jpg
שח מרום 27.jpg
בואינג 707 28.jpg