הכין לאתר - אהרון כהן
אהרון קר 2 (Small).jpg

 

 

יוסף שפירא ז'ל פורש אלעל05.2016 001.jpg
יוסף שפירא זל  1 001.jpg
יוסף שפירא זל  2 001.jpg
יוסף שפירא זל  3 001.jpg