בסוף שנות הששים ובראשית שנות השבעים שמשו תלושי השכר לא רק להעברת נתוני השכר.
 
payroll front (Small).jpg
על גב התלוש מצאו העובדים שלל מסרים יצירתיים

payroll back1 001 (Large).jpg
payroll back1 002 (Large).jpg
payroll back1 003 (Large).jpg
payroll back1 004 (Large).jpg
payroll back1 005 (Large).jpg
payroll back1 006 (Large).jpg
payroll back (Medium).jpg