זכויות יוצרים באתר מורשת  אל על

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זה, לרבות כל התכנים הכלולים בו, שייכים לחברת אל על ו/או מי מטעמה, לספקיה ולצדדים שלישיים.

 

חלק מהתכנים נוצרו לפני שנים רבות, ויש להם ערך היסטורי ותיעודי רב. מנהלי האתר עושים כל מאמץ להציג תכנים מלאים ומדויקים באתר, כולל איתור המעורבים בהכנת התכנים, זיהוי האנשים המופיעים בתמונות ובקטעי הווידאו, ועוד. אם ברצונך לעדכן פרטים, לקבל קרדיט על תוכן, או לפנות בכל נושא אחר בקשר לתוכן שמתפרסם, נא פנה למנהלי האתר בכתובת :  moreshet@elal.co.il
נשמח לעזור.
אין להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעביר לידי הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הזכויות הנ"ל, בין על ידי הגולשים באתר ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאל על ו/או מי מטעמה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על הגולש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים © הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי הגולש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לידי הציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים באתר בכל דרך נוספת.
באתר זה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, מקוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
הכתבות והראיונות המצולמים מבוססות על עדויות אישיות המשקפות את זווית ראייתו האישית של המרואיין או הכותב בלבד.
 
 

לחץ לחזור לדף הבית