תודתנו העמוקה לכל מי שסייע בהקמתו של

"אתר מורשת אל על" ולצוות "ארכיון מורשת" שהקים את הארכיון ודואג לאורך השנים להמשיך ולפתח אותו ולסייע בהמשך פיתוח האתר.

 

תודה עמוקה לראובן וירובניק, סמנכ"ל למשאבי אנוש ומינהל שיזם את פרויקט המורשת וניצח על מלאכת הקמתו.

 

ברכות חמות ותודות לצוות מורשת מקים הפרויקט, בראשותה של ד"ר לובה וולק לשעבר סמנכ"ל ומזכ"ל החברה, ליעקב ירון לשעבר סמנכ"ל למסחר, לזאב ליבנה לשעבר מנכ"ל סאן-דור, לד"ר שאול שאול לשעבר הנווט הראשי, לעמי פולונסקי מסמנכל"ות תחזוקה ולצביקה סגל רכז הועדה, שטרחו מאז 2004 בהתוויית התכנים של האתר וייזום סדרה ארוכה של ראיונות עם וותיקי החברה שהיוו את הבסיס לתוכן האתר.

 

הערכה עמוקה לצוות ארכיון מורשת בראשותו של חנוך אפלמן מהנדס טיס ראשי בעבר, אהרון כהן מאגף המחשוב בעבר, לאה שוורצמן – בן עזר מתאמת ביקורת במשרד מבקר החברה בעבר, חיים שמיר מנהל שירות בטיסה בעבר ומרכז פעילות הצוות צביקה סגל מנהל אחריות תאגידית וקשרי קהילה.

צוות זה הקים את הארכיון מן היסוד וממשיך ללא לאות לארגן את אלפי הפריטים המגוונים  מראשית הקמת החברה ועד היום ולספק באופן שוטף חומרים להמשך פיתוח אתר מורשת.

 

עבודת צוות מורשת וצוות הארכיון נעשתה ונעשית עד היום בהתנדבות ומסירות אין קץ ועל כך ראויה להערכה מיוחדת.

 

תודה מקרב לב לכל המרואיינים עובדי החברה בהווה ובעבר ולאלו שלא מקרב עובדי החברה אשר הסכימו לחלוק עמנו את חוויותיהם.

 

תודה לגורמים החיצוניים שהתירו לנו לעשות שימוש בחומרים שלהם.

 

תודה מיוחדת לאריק (אריה) ויסמן אשר ריכז את התכנים, יצר את סידרת הסרטים "עדויות אישיות", הקים את האתר בסיועה הטכנולוגי של גלית שמש וחברת בינת וממשיך לאורך השנים לפתח אותו.

 

תודתנו העמוקה לאליעזר שקדי, מנכ"ל החברה בעבר, אשר תמך בפרויקט מאז תחילת כהונתו ואשר בלעדיו לא היה אתר המורשת יוצא לאוויר העולם.

 

תודות מיוחדות למנכ"ל דוד מימון המעניק את מלוא תמיכתו להמשך פעילות ענפה זו המנציחה את עברה המפואר של החברה. בניצוחו מוסיפה החברה מידי יום לרשום דפים חדשים למורשת זו.

 ​