על ציר הזמן

ראשיתה של התעופה האזרחית בארץ ישראל והקמת חברת אל על.

אל על כחברה סדירה בשנות החמישים והששים
אל על בת ארבעים.
המחצית השנייה של המאה ה-20 כעידן התעופה 
 •      אל על והתעופה אזרחית הבינלאומית.
 •     סיפורים מעידן התעופה.
 •     המשך – סיפורים מעידן התעופה
המנכ"לים לדורותיהם 
 •    אפרים בן-ארצי
 •    שלמה להט
 •    מרדכי בן-ארי
 •    רפי הרלב
 •    יצחק שנדר
 •    יואל פלדשו
 •    דוד חרמש
 •    עמוס שפירא
 •    חיים רומנו
 •    אליעזר שקדי
היבטים מסחריים
 
המלחמה של אל על נגד טיסות שכר או לידת המחירים הקבוצתיים. 
 •   המלחמה של אל על נגד טיסות שכר בסוף שנות ה-50 וה-60 .
 •   לידת המחירים קבוצתיים נגד טיסות שכר.
דה-רגולציה בתעופה אזרחית. 
 •   אל על, יאטא ודה-רגולציה.
 •   הדה-רגולציה בתעופה אזרחית בסוף שנות ה-1970
 •   המשך – דה-רגולציה בתעופה האזרחית

זכויות טייס  

 
היבטים ארגוניים ניהוליים
 
 האקדמיה התעופתית של אל על.  
 
ארגון וניהול בחברת תעופה.  
 •    איך מנהלים ואיך מארגנים חברת תעופה בינלאומית?
 •    הדרג הניהולי של אל על יוצא ללמוד.
 
היבטים כספיים / חשבונאיים
 
המאזן וחשבון הרווח והפסד של אל על. 
 
היבטי תחזוקה והנדסה
 
היבטים מבצעיים