ברוך תירוש - מי שהיה מעורב בהבאת אייכמן לארץ כעובד אל על - כותב

 

 

 

 
ברוך  תירוש, baruch@tirosh.net                                                           כ"ה בניסן, תשע"ה
יהודה הנשיא 43. תל אביב 69391, 6421626.                                        14 באפריל, 2015.

 
לדן מרגלית,   שלום בהערכה !

 

                          טיסת אל על ת"א-בואנוס איירס-ת"א, 19-18.05.1960.
 
אכזבתני היום בדלות וצימוק הדיון והראיון כאן ב'משואה' המכון ללימודי השואה, בהקשר לנחישות לכידת אייכמן, והבאתו לדין ארצה בטיסת אל על הנועזת; וטוב היית עושה אילו הינחת לפרוש בפני הנאספים מכלול רהוט יותר של אורח הלכידה וההבאה ארצה.  בצניעות, כאיש אל על, אציין שהעלאת אייכמן לטיסה, שביצועה לא היה אפשרי להלכה,- ראוי שירשם כהישג מרשים, מה גם שלא הייתה אפשרות מעשית אחרת להבאתו ארצה.   ולידיעתך, מוש פרלמן שפעל ליד לשכת רוה"מ, מיהר להוציא ספר ובוא תיאור הזוי של הבאת אייכמן, והאיש נעלם בבושה מהארץ.   
 
וכך, בתחילת חודש מאי 1960 זימן איסר הראל, את קברניט צבי טוהר ביחד עם הקב"ט אדי פלג, ואותי ברוך תירוש, שניהלתי את הצבת צוותי האוויר; לדיון חשאי בנושא אפשרות ביצוע טיסת     אל על מיוחדת לבואנוס איירס בארגנטינה.  המדובר היה כביכול בהטסת משלחת ממלכתית בראשות השר אבא אבן להשתתפות בחגיגות 150 שנה לעצמאות ארגנטינה, אולם בהיותנו אנשי ביטחון לשעבר, כולל קב' צבי טוהר שהשתתפנו בעבר במבצעים סודיים בפיקוחו של מר הראל, הובהרה לנו המגמה המרכזית של ביצוע הטיסה.  כך גם יהודה שמעוני שפעל רבות בשרות המוסד בהיותו מנהל תחנת רומא בשנות ה- 50,- הוכנס בסוד וסייע בהכנות לטיפול במטוס בואנוס איירס לטיסה ארצה.
 
לטיסה נבחר מטוס הבריטניה  4X AGD , אך למרות היותו חדיש ומיועד לטיסות ארוכות טווח, היה ברור שביצועיו גבוליים, ואינם מאפשרים חציית האוקיאנוס לעבר בואנוס איירס ללא חניית ביניים לתדלוק.   לכן ביקש  קב' צבי טוהר כמה שעות לבדיקת האפשרות, כולל הקצאת שני צוותי אוויר מהימנים מתוך לוח הטיסות הצפוף באותה העת.   לאחר בדיקה עם שאול שאול הנווט הראשי, ואישוש הקצאת הצוותים, אישר קב' טוהר את הביצוע במשולב עם טיסה רגילה לרומא, והמשך לתדלוק בדקר במערב אפריקה, ברסיפה בברזיל- והמשך לבואנוס איירס.  הטיסה בחזרה תוכננה דרך דקר ומשם לרומא, כביכול להשלמת הטיסה המקורית מרומא לתל אביב.
 
הטיסה לרומא בוצעה ע"י צוות בפיקודו של קב' אורי כהן, וצוות שני בפיקודו של קב' ארי סקולניק הוצב יום קודם ברומא להטסת המטוס לדקר.   צוות שלישי בפיקוד קב' שמואל וודלס הוצב בדקר לביצוע הטיסה לבואנוס איירס וחזרה לדקר; וקברניט צבי טוהר יצא עם המטוס מת"א והמשיך כל הדרך.   איש משלושת הצוותים לבד מקב' טוהר, כלל לא היה מודע למגמת הטיסה, והיה ברור לכל שהסיבה לטיסה היא המשלחת המכובדת.   רק עם עליית אייכמן למטוס, הבחינו בו כמה מאנשי הצוות, ונתבקשו להחריש.   בטיסה חזרה אמור היה המטוס לנחות ברומא לביצוע הטיסה המקורית, אך כדי להבטיח את הבאת אייכמן, הצענו להטיסו ישירות מדקר ארצה, ובחשאי יועד מטוס מטיסה מלונדון לנחות ברומא ולאסוף את הנוסעים והצוות שחיכו בשדה.
 
מהארץ יצאה הטיסה כמתוכנן לרומא והמשיכה לדקר ולרסיפה בברזיל, אך במהלך התדלוק שם התברר כי קיים סכסוך חמור בין ברזיל לארגנטינה, ומפקד נמל התעופה החליט לאסור על המשך הטיסה המתוכנן.  כל הנסיונות של קב' טוהר לשכנעו כשלו, עד שעובד יהודי הבחין במצוקה, וזימן את רב העיר שהגיע ו'שכנע' את המפקד להתיר את היציאה.
 
 
 
לפני כן, יום יום במשך שבוע ארוך, צעדו יהודה שמעוני, מנהל מבצעי אוויר, וג'ו קליין מנהל תחנת אל על  בניו יורק, במדי אל על במסדרונות הטרמינל יחד עם איסר הראל, והרגילו את משטרת השדה לתנועתם החופשית אל מתחם המטוסים ובחזרה.  הגב' לובה וולק ששהתה בחופשה בעיר, מונתה כנציגת אל על מבלי שהייתה מודעת למגמת המבצע, ובלהיטותה היא הצליחה למכור בקהילה את  כל המושבים לטיסה ארצה.   אך בנס סרבו לכך השלטונות, וברור שעם משקל הנוסעים והכבודה,  לא ניתן היה לחצות את האוקיאנוס ישירות עד התדלוק בדקר.   
 

ואכן. אייכמן צעד לעבר המטוס עם הרופא לידו, מלווה בכמה מאנשי אל על, והושב במח' הראשונה.  כאשר הופעלו המנועים, נתקבלה לפתע הוראה ממגדל הפיקוח לעצור את היציאה, ואיסר הראל ביקש אז להמריא בניגוד להוראה.  אך קב' צבי טוהר שכנעו לשלוח את שאול שאול הנווט לברר את הבעייה במגדל, וסוכם על סימן שהוא יפעיל במידה ולא תיפטר הבעייה,- והמטוס ימריא אז בניגוד לאיסור.   שאול שאול הסדיר במהרה את אי ההבנה, וחזר למטוס שהמריא מיידית.   

 
הטיסה בוצעה במשטר של חיסכון בדלק שכמעט אזל לקראת הנחיתה בדקר; המטוס תודלק שם,  ויחד עם הצוות של קב' ארי סקולניק המריא ארצה ישירות, כאשר להסחה מדווח הצוות כל העת   על הנחיתה הקרובה ברומא.   וכך, בשעה שהמטוס התקרב לנחיתה בישראל, הודעתי במברק לתחנת רומא כי עקב טעות מצדי, - Due to my mistake המשיך המטוס בטיסתו ארצה, וכי מטוס מלונדון ינחת ברומא להטסת הנוסעים והצוות כמתוכנן".     
 
לאחר הנחיתה בלוד והכנסת המטוס להאנגר מס' 2, הורד שם אייכמן כמתוכנן ואיסר הראל שאל אם יש טלפון במקום.  הובלתי אותו לפינת המכונאים ובכל כוחי ניקיתי את המכשיר המרוח בשומן שחור.
איסר הראל התקשר לבן גוריון והכריז בהתרגשות: "המפלצת באזיקים".
 
המבצע הנועז הושלם להפליא, אך קב' אורי כהן שלא היה מודע למהלכים, הכריז בקפדנות שבתעופה לא מקובל להעלים עין משינויי טיסות "עקב טעות מצדי"; ומיהר אל המנכ"ל האלוף בן ארצי, ודרש לפטר אותי כדוגמא לאחרים.   בן ארצי הסביר לו בצחוק את המהות, והאשמתי ברשלנות נמוגה.
 
בן גוריון התרגש כנראה מעוצמת הבאת אייכמן לדין בארץ, והקדים את ההכרזה על כך בכנסת, כאשר אבא אבן וחברי המשלחת היו עדיין בבואנוס איירס; אך התפוגג החשש הרציני לביטחונם האישי. 
 

                                                            ברוך תירוש.